top of page

Gymnasie

förutom de självklara ämnena respekt, empati och attityd, fokuserar peter även på det förestående arbetslivet.

attityden är avgörande

Peters föreläsningar och arbete med gymnasielever, får dem verkligen att förstå

hur viktig attityden är i alla sammanhang! Han väcker utan tvekan insikter och tankar hos alla åhörare. Peters budskap om en god attityd, ett bra språkbruk och ett gott

bemötande, lämnar ingen oberörd.

Detta blir en dag som garanterat tillför skolans elever och skolans personal en ny 

energi.

Han delar också med sig av sina erfarenheter som entreprenör och hur en god attityd har givit honom framgång i sina möten med Svenskt näringsliv.

Kort och gott - eleverna kommer att förstå att attityden är avgörande!

Schema/upplägg

Hela dagens program och upplägg skapas individuellt per skola och i nära samråd

med rektor och pedagoger.

Kontakta oss för frågor,offert eller bokning

bottom of page