top of page

Grundskola

Peters extraordinära förmåga att tala och förmedla budskap om värdegrunder, träffar både hjärnan och hjärtat.
budskap som definitivt blir bestående!
Respektgympa i Grundskolan F-9

För Grundskolan är Respektgympakonceptet ett kompletterande verktyg i värdegrundsarbetet och Peter Rylander bör ses som en utomstående resurs till att förstärka detta arbete.

På ett beskrivande, tydligt och mycket intresseväckande sätt, föreläser Peter om vikten av respekt, god attityd, språkbruk, nätetik och empati.

Föreläsningen genomsyras verkligen av allas lika värde. 

Att barn ska visa respekt för varandra, att barn ska visa respekt för vuxna och att vuxna ska visa respekt för barnen.

 

Hans sätt att tala och agera formligen trollbinder elever, föräldrar och skolpersonal. Han relaterar till händelser och situationer som är lätta att ta till sig, förstå och komma ihåg. 

Denna dag blir en riktig ”Aha” upplevelse, som blir bestående en lång tid framöver.

  • Elevers attityd, språkbruk och bemötande.

  • Skolpersonal som bekräftas och stärks i sina roller.

  • Föräldrars ansvar, närvaro och delaktighet i värdegrundsarbetet.

Program & upplägg

Stenbocksskolan hade den stora förmånen att under en heldag besökas av Peter Rylander och hans Respektgympa! Det blev en intensiv dag med ett mycket angeläget budskap om hur vi ska uppträda mot varandra. Peter föreläste på ett mycket engagerande och roligt sätt och han vågade verkligen "sticka ut hakan" när det behövdes!

Hans budskap om HJÄRNA och HJÄRTA, gick hem hos elever, personal och föräldrar.

 

Besöket gjorde ett starkt avtryck och lärarna på skolan relaterar dagligen till Peter och hans besök. Jag har som mål att vi i framtiden åter ska ta hjälp av Peter i det angelägna arbetet om våra värdegrunder och om hur vi ska vara mot varandra.

Jonas Wass, Rektor Stenbocksskolan

bottom of page