top of page

Program

för att engagera samtliga målgrupper och nå bestående resultat, är respektgympadagen och kvällen indelad i fyra integrerade akter.

1

Morgonmöte med rektorer och pedagoger

Respektgympadagen inleds med att Peter träffar rektor och pedagoger

i syfte att diskutera skolans pågående värdegrundsarbete.

 

Men, också för att identifiera eventuella händelser på skolan som bör belysas lite extra i Peters möte och föreläsning med eleverna.

Exempelvis användandet av mobiltelefoner, nätetik, språkbruk och 

grupptryck.

2

Elevföreläsningar anpassade till de olika årskurserna 

De mycket energifyllda, inspirerande och medryckande föreläsningarna

är ca 40 minuter och innehåller konkreta exempel och berättelser från verkligheten, som eleverna lätt kan relatera till. Budskapen har extra tydligt fokus på språkbruk, grupptryck, kränkningar, empati och respekt!

Både elever och pedagoger får garanterat extra energi, insikter och tankar inför det fortsatta värdegrundsarbetet. 

Beroende på skolans storlek, arrangeras en eller flera föreläsningar.

3

 Diskussioner,

frågor och svar

i klassrummen

Förankring av budskapen sker i samband med att Peter tillsammans med rektor besöker alla klassrum, för att ta del av frågor, synpunkter och

reflektioner från den tidigare föreläsningen.

Här uppstår intressanta diskussioner och Peter bjuder även in rektor och pedagog till en kvalitativ dialog med eleverna, gällande vardagen i skolan.

Klassrumsbesöken som är ca 15-20 minuter, i kombination med föreläsningen, 

befäster Respektgympas budskap i elevernas medvetande en lång tid framöver.

4

Föreläsning och Starkt möte med elevernas föräldrar 

En viktig förutsättning för ett genomgripande värdegrundsarbete är att budskapen förankras i alla de miljöer som eleverna vistas i - inte minst i 

hemmet, där den grundläggande fostran sker. För att väcka föräldrarnas engagemang, bjuds de in till en spektakulär, dynamisk och tankeväckande föreläsning. 

Under föreläsningen tar Peter ut svängarna på ett sätt som en representant

från skolan, vanligtvis inte har möjlighet att göra.

 

Denna kvällsföreläsning till föräldrarna, har visat sig vara mycket vinstgivande

för det fortsatta värdegrundsarbetet.

Här kan du läsa några av våra omdömen från lärare, rektorer och föräldrar. 

Kontakta oss För Frågor, offert eller bokning

bottom of page