RESPEKTGYMPA

En värdegrundsutbildning som gör skillnad!

Med EXTRA tydliga budskap om:

  • respekt

  • språkbruk

  • bemötande

  • nätetik

  • attityd

  • empati

För grundskolor F-9, gymnasieskolor och föreningar

Våra framgångsfaktorer är flera.

En av dem är att både Elever och Föräldrar involveras.

En annan är att föreläsaren Peter Rylander, verkligen når fram, berör och förankrar budskapen på djupet!

En hel utbildningsdag och kväll som kompletterar och stärker skolans pågående arbete gällande värdegrunder.

"Elever som känner sig trygga och inkluderade, har en mer positiv bild av skolan. Därför är värdegrundsarbetet viktigt för att främja studiero."Källa: Skolverket

Så här tycker rektorer, pedagoger, elever och föräldrar:

Peter!

Jag skall försöka förklara varför jag tycker att ditt framträdande är så otroligt bra. Ditt tonläge inledningsvis är så rätt för att få folk att "vakna till", att lyssna och att undra över vad som kommer att hända. Tydligheten i ditt performance med rörelse i rummet, handklapp och gester, blir i kombination med tonläget så trovärdigt!

När du dessutom ger dig ut bland åhörarna och visar konkret vad du menar med attityd och respekt för talaren, så dallrar luften mer, mer och mer! Och så fortsätter det. Dina exempel är klockrena, din variation i tonläget lysande, dina hyss och slutligen din discoavslutning är så rätt.

Sammantaget ger det en upplevelse som sitter i – länge!

Mattias Sjögren, Rektor-Bosön

Fantastisk föreläsning om respekt mot varandra för elever och lärare på Palmbladsskolan,

 som kommer att göra skillnad! 

10 av 10 stjärnor! 

Carina Lebhamre, Lärare Palmbladsskolan

Här kan du läsa fler referenser

RESPEKTGYMPA PÅ INSTAGRAM!